Dünya iqtisadiyyatı

Dünya iqtisadiyyatı üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi proqramı iqtisadiyyatda başqa əsas komponentlər də daxil olmaqla beynəlxalq ticarət və beynəlxalq iqtisadi münasibətlərə dair yüksək səviyyədə təlimlər təşkil edir. Proqramın tərkib hissəsi olaraq rəsmi metodlar və müasir iqtisadiyyatda istifadə edilə alətləri özündə əhatə edən müstəqil tədqiqat vasitəsi ilə araşdırmalar həyata keçirirlər ki, bu da daha dərin biliklərə yiyələnmək ilə nəticələnir.

Doktorantura proqramı tədqiqat dissertasiyasının müdafiəsi ilə tamamlanır. Bu iş doktorantlara iqtisadiyyat üzrə biliklərini möhkəmləndirmək və müasir iqtisadiyyatın müasir metodologiyaları və alətlərindən istifadə edərək öz bacarıqlarını göstərmək imkanı verir.

Doktorantura proqramı iqtisadiyyat sahəsində Sizin yüksək səviyyədə elmi tədqiqat aparmanıza imkan verir. Tədqiqat səviyyəsi elə bir mərhələdədir ki, bu, Sizin məqalələrinizin iqtisadiyyata dair yüksək səviyyəli yüksək İF -lu elmi jurnallarda çap edilməsinə imkan yaradır.