İngilis dilində tədris olunan proqramlar

Bakalavr dərəcəsi üzrə ixtisaslar

- Politologiya üzrə bakalavr

- İngilis dili və ədəbiyyatı üzrə bakalavr

- Beynəlxalq münasibətlər üzrə bakalavr

- Regionşünaslıq (Qərbşünaslıq) üzrə bakalavr;

- Dünya iqtisadiyyatı üzrə bakalavr

- Maliyyə üzrə bakalavr

- İqtisadiyyat üzrə bakalavr

- Biznes idarəçiliyi üzrə bakalavr

- İnformasiya Texnologiyaları və Sistem Mühəndisliyi üzrə bakalavr

- Kompüter Mühəndisliyi üzrə bakalavr

Magistr dərəcəsi üzrə ixtisaslar

 

- Filologiya (ingilis dili);

- Ədəbiyyatşünaslıq, (Amerika və Böyük Britaniya) üzrə Magistr;

- Politologiya (Dünyanın siyasi problemləri) üzrə Magistr;

- Regionşünaslıq (Amerika və Avropa) üzrə Magistr;

- Beynəlxalq Münasibətlər (Dünya siyasəti) üzrə Magistr;

- Dünya iqtisadiyyatı (Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər) üzrə Magistr;

- Bank işi üzrə Magistr;

- Sığorta işi üzə Magistr;

- İqtisadiyyat (İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi) üzrə Magistr ;

- Turizm iqtisadiyyatı üzrə Magistr;

- Biznesin təşkili və idarə edilməsi üzrə Magistr;

- Biznesin idarə edilməsi (Biznes inzibatçılığı) üzrə Magistr;

- Turizm və otelçilik (Turizm və sosial mədəni servis xidməti) üzrə Magistr;

- Beynəlxalq turizm və ölkəşünaslıq üzrə Magistr;

- Kompyuter mühəndisliyi (Konpyuter sistemləri və şəbəkələri) üzrə Magistr;

- İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi (İqtisadi informatika) üzrə Magistr;