İngilis filologiyası kafedrası yeni müsabiqə elan edir

İngilis filologiyası kafedrası yeni müsabiqə elan edir

QƏRB UNİVERSİTETİ

İngilis filologiyasi kafedrası

ingilis dilində "IF I WERE…”adlı inşa müsabiqəsi elan edir

Müsabiqə 2 turdan ibarətdir. I turda ingilis dilinin səviyyəsinin mükəməlliyi və inşanın məzmunu dəyərləndirilərək 5 ən yaxşı inşa seçilir.

Yekun qalibi müəyyən etmək üçün II tur keçirilir.

Müsabiqənin şərtləri:inşa 3 səhifədən az olmamalıdır (Times New Roman, 14 şriftlə, 1,5 intervalla çap edilməli).

Müsabiqədə Qərb Universitetinin bütün tələbələri iştirak edə bilər.

Müsabiqənin məqsədi: 

1.Tələbələrin yaradıcı düşüncələrini inkişaf etdirmək və ingilis dilinin öyrənilməsini stimullaşdırmaq.

2. Tələbələrin elmə yaradıcı yanaşma vərdiş və bacarıqlarının müəyyən edilməsi, nəticədə onlara düzgün istiqamət verilməsi

Komissiya tərkibi:

Sədr: sən.ü.f.d., dos. Bayramova Alla

Üzvlər:

fil.e.d.,prof. Babayeva Sahibə

fil.e.d.,prof. Xəlili Şahin

fil.e.d., prof. Azad Məmmədov

fil.ü.f.d., dos. Məmmədli Mübariz

b.m. Zeynalova Xeyransa

b.m. Məmmədova Təranə

Douglas Ross,

İnşaların qəbulunun son tarixi: 20.11.16

I turun nəticələri: 30.11.2016

II tur şifahi hissə və qalibin təyin olması: 10.12.2016

Əlaqə: (012) 492 61 63

jamila.sarkhanova@wu.edu.az - Qərb Universiteti "İngilis Filologiyası ” kafedrası

Koordinator:Cəmilə Sərxanova