Yeni müsabiqə - Riyaziyyat və kompüter texnologiyaları kafedrası

Yeni müsabiqə - Riyaziyyat və kompüter texnologiyaları kafedrası

QƏRB UNİVERSİTETİ

RİYAZİYYAT VƏ KOMPÜTER TEXNOLOGİYALARI KAFEDRASI

"Kompüter mühəndisliyi” və "İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi” ixtisasları üzrə təhsil alan tələbələr arasında müsabiqə elan edir.

Müsabiqənin məqsədi: Müasir informasiya texnologiyalarının inkişafı, proqram­laş­dırma vasitələrindən istifadə və qazanılan biliklərin elmi və təcrübi əsaslandırılması.

Müsabiqənin mövzusu: "Data Mining (DM) və Text Mining (TM) texnologiyaları əsasında verilənlərin analitik təhlili və layihələndirilməsi”

Yerinə yetirilmə tarixi: 25.10.2016 - 25.11.2016

Müsabiqənin nəticələri kafedrada təşkil olunmuş komissiya tərəfindən qiymətləndiriləcək və qaliblər mükafatlandırılacaqdır.

Qeyd: Elmi tədqiqat işinin yerinə yetirilməsində tələb olunan meyarlara onun aktuallığı, məqsədi, məntiqi ardıcıllığı, istehsalatda reallaşdırılma imkanları, müasir proqramlaşdırma dillərindən istifadə və təhsil aldıqları müddətdə qazandıqları biliklərdən maksimum istifadə və işin keyfiyyəti nəzərə alınacaqdır.

Komissiyanın tərkibi:

Sədr: p.ü.f.d., dos. R.C.Hacıyeva

Üzvlər: t.e.d.,prof. N.Ağayev

f.r.e.d., prof. Ə.Kərimov

r.ü.f.d., prof.A.Ə.Babayeva

t.ü.f.d., dos. B.H.Əsgərova

t.ü.f.d., dos. A.K.Kazımzadə

t.ü.f.d., dos. Q.S.Əliyev

Əlaqə: (012) 492-61-63

Qərb Universiteti "Riyaziyyat və Kompüter Texnologiyaları” kafedrası

Koordinator: r.ü.f.d. Əhmədova Esmira