Müəllim Heyyəti

Seçilmiş qonaq müəllimlər Qərb Universitetində 3 il müddətində kursun müəyyən mövzularını tədris edəcəklər.

Dr Hab. Marta Gancarczyk

Polşa, Jagiellon Universiteti

Email: marta.gancarczyk@uj.edu.pl

Telefon: +4812 664-5669

Dr.Jiri Nesiba

Çexiya Respublikası, Nyuton Kolleci

E-poçt: nesiba@email.cz

Telefon: +72 548-8815