Gənc alimlərin, doktorantların, dissertantların nəzərinə!

Gənc alimlərin, doktorantların, dissertantların nəzərinə!

Qərb Universitetinin "Elmi xəbərlər" adlı elmi jurnalına məqalələrinizi göndərə bilərsiniz.

Tələb olunan qaydalar:

- Məqalələr 500-600 sözdən az olmamalıdır.

- Üç dildə rezüme

- Üç dildə açar sözlər

- Müəllifin adı, atasının adı, soyadı, elmi dərəcəsi, İş yeri dəqiq göstərilməlidir.

- Telefon və mail adresi qeyd etməyi unutmayın.

e-mail: elmijurnal@wu.edu.az