Fakültələr və kürsülər

FAKÜLTƏLƏR

Yüksək texnologiyalar və innovativ mühəndislik məktəbi

Dizayn və Memarlıq məktəbi

Biznes Məktəbi

İqtisadiyyat Məktəbi

Filologiya və tərcümə məktəbi

Siyasi və İctimai elmlər Məktəbi