Magistr dərəcəsi üzrə ixtisaslar

 

2017/2018-ci tədris ili üçün tələbə qəbulu layihəsi

 

QƏRB UNİVERSİTETİ

Magistr səviyyəsi üzrə


 


 

Sıra

İxtisasın şifri

İxtisasın adı

İxtisaslaşma

Illik təhsil haqqı məbləği (manatla)

1

060201

Filologiya

Ədəbiyyatşünaslıq (Amerika və Böyük Britaniya)

2000

Dilşünaslıq (İngilis dili)

2000

2

060209

Psixologiya

Sosial psixologiya

1900

Klinik psixologiya

1900

3

060208

Politologiya

Dünya siyasi prosesləri

1900

4

060211

Regionşünaslıq

Regionşünaslıq

(Amerika və Böyük Britaniya)

1900

5

060203

Tərcümə

Tərcümə (İngilis)

2000

6

060213

Beynəlxalq münasibətlər

Dünya siyasəti

1900

Beynəlxalq mədəni əlaqələr tarixi və nəzəriyyəsi

1900

Beynəlxalq münasibətlər və diplomatiya

1900

7

060401

Dünya iqtisadiyyatı

Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər

1900

Beynəlxalq maliyyə və valyuta kredit münasibətləri

1900

8

060403

Maliyyə

Vergi və vergiqoyma

1900

Maliyyə nəzarəti və audit

1900

9

060407

Menecment

İnnovasiyaların və layihələrin idarə olunması

1900

10

060404

İqtisadiyyat

İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi

1900

11

060409

Biznesin idarə edilməsi

Biznesin təşkili və idarə edilməsi

1900

Biznesin idarə edilməsi (MBA)

Biznesin idarə edilməsi (MBA)

2000

12

060509

Kompüter elmləri

Kompüter sistemləri və şəbəkələri

1900

13

060510

Ekologiya

Aqrar sahədə ətraf mühitin mühafizəsi

1900

14

060632

İnformasiya texnologiyaları

İdarəetmədə informasiya sistemləri

1900

15

060803

Turizm və otelçilik

Turizm və sosial-mədəni serviz xidməti

1900

Beynəlxalq turizm və ölkəşünaslıq

1900

16

060321

Dizayn

Dizayn və texniki estetika

1900