Uğurlu karyeranın təməli!

Magistr dərəcəsi üzrə ixtisaslar

Proqramlar TACİS və digər beynəlxalq layihələr çərçivəsində yaradılmış, ABŞ və Avropa ölkələrində qəbul edilmiş standartlara uyğunlaşdırılmışdır. Məşğələlər magistrantların iş saatları nəzərə alınmaqla münasib vaxtlarda keçirilir. Tədris Azərbaycan, rus və ingilis dillərində aparılır.

Qərb Universiteti Avropa Birliyinin maliyyələşdirdiyi Erasmus Mundus proqramının bir neçə layihəsində tərəfdaş universitet kimi iştirak edir. Bu layihələr çərçivəsində tədrisdə seçilən və ingilis dilini bilən tələbələrimiz Fransa, İtaliya, Almaniya, İsveç, Polşa və s. Qərbi Avropa öıləıərinin universitetlərində bir semestr müddətinə təhsilini davam etdirnək imkanı əladə edirlər. Bu zaman bizim tələbələrimiz həmin universitetlərə təhsil haqqı ödəəkdən azad olunurlar və həmin müddətdə orada yaşamaq üçün onlara Avropa Birliyi tərəfindən təqaüd verilir.

Magistr pilləsi üçün nəzərdə tutulan proqram:

- Politologiya (Dünyanın siyasi problemləri) üzrə Magistr

- Beynəlxalq Münasibətlər (Dünya siyasəti) üzrə Magistr

- Regionşünaslıq - Regionşünaslıq (Qərb ölkələri üzrə) üzrə Magistr

- Tərcümə (Tərcümə ingilis dili) üzrə Magistr

- Filologiya (Ədəbiyyatşünaslıq, (Amerika və Böyük Britaniya), Dilşünaslıq (ingilis dili) üzrə Magistr

- Dizayn (Dizayn və texniki estetika) üzrə Magistr

- Dünya iqtisadiyyatı (Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər) üzrə Magistr

- İqtisadiyyat (İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi), (Turizm iqtisadiyyatı) üzrə Magistr

- Biznesin idarə edilməsi (Biznes inzibatçılığı), (Biznesin təşkili və idarə edilməsi) üzrə Magistr

- Menecment (Menecment - sahələr üzrə) üzrə Magistr

- Turizm və otelçilik (Turizm və sosial mədəni servis xidməti), (Beynəlxalq turizm və ölkəşünaslıq) üzrə Magistr

- Kompyuter mühəndisliyi (Konpyuter sistemləri və şəbəkələri) üzrə Magistr

- İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi (İqtisadi informatika) üzrə Magistr

- Maliyyə (Bank işi), (Sığorta işinin təşkili) üzrə Magistr

- MBA proqramı çərçivəsində - Biznesin idarə edilməsi (Biznesin təşkili və idarə edilməsi) üzrə Magistr