Distant təhsil nədən başlayır?

Distant təhsil kursu məsələnin qoyuluşu, müəyyən edilmiş məsələlərə cavab verən metodların seçilməsi, müəyyən edilmiş məqsəd və metodikalara cavab verən texnologiyaların seçilməsinin təşkilidir.

- əməkdaşlıq pedaqogikası,

- ənənəvi təhsil,

- təcrübə və təhsil məsələləri,

- interaktiv diskussiyalar,

- modelləşdirmə,

- nümayiş,

- açılış,

- oyunlar,

- problemlərin həlli,

- təlimat

kimi müxtəlif təhsil situasiyaları yaratmaqla başlayır.