İnteraktiv təhsil prosesi necə keçir?

- Professor-müəllim heyəti ilə öyrəncilərin distant əlaqəsi, müsahibə və tədris-məsləhət dərsləri (tyutorla iş);

- Xarici dinləyicilər üçün onlayn dərslərin keçirilməsi, mühazirələrin təşkili;

- Linqvistik tərcümə proqramlarına, tədris çalışmalarına və interaktiv oxu materiallarına, hipermətnli kitablara elektron daxil olma;

- Təcrübənin real tələbələrinə və professional fəaliyyətin spesifikliyinə yönələn konkret situasiyalar və elektron işgüzar oyunlar;

- Video konfrans və seminarlar.