Proqramın yenilənməsi

Kursların yenilənməsi texnikanın köhnəlməsi, texniki tərəqqisi, kurs materiallarının yararlılığı, tələbatın dəyişməsi və s. bağlıdır. Bu eyni zamanda kursların işlənib hazırlanmasına sərf edilən xərclərlə də bağlıdır.

Məsələn video konfransların istifadəsi az müddət ərzində kifayət qədər tədris-tədbirlərinin keçirilməsinə imkan yaradır, halbuki bir internet yaxud multimediya kursunun hazırlanmasına daha çox vaxt sərf edilir.