Bakalavr


QƏRB UNİVERSİTETİ

Bakalavr səviyyəsi üzrə

 

Sıra

İxtisasın şifri

İxtisasın adı


I qrup ixtisaslar

İllik təhsil haqqı

məbləği (manatla)

   əyani

      qiyabi

1.

050631

Kompüter mühəndisliyi

   2000

2.

050655

İnformasiya texnologiyaları

   2000

3.

050630

Mexanika mühəndisliyi

   2000


4.

050649

Ekologiya mühəndisliyi

   2000

 

5.

050635

Mühəndis sistemləri və qurğularının tikintisi mühəndisliyi

   2000

 

6.

080624

Cihazqayırma mühəndisliyi

   2000

 

7.

050627

Elektronika, telekomunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi

   2000

 

8.

050629

Mexatronika və robototexnika mühəndisliyi

   2000

 

9.

050646

Təkrar emal və bərpa texnologiyaları mühəndisliyi

   2000

 

10.

050645

Poliqrafiya mühəndisliyi

   2000

 

11.

050650

Sistem mühəndisliyi

   2000

 

12.

050639

Meşə materiallarının və ağac emalının texnologiyası mühəndisliyi

   2000

 

13.

050644

İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi

   2000

 

14.

050708

Meşəçilik

   1800

15.

080705

Yer quruluşu, torpaq və səhər kadastrı

   2000

16.

050633

Memarlıq

   2300

II qrup ixtisaslar

17.

050401

Dünya iqtisadiyyatı

   2000

 

18.

050404

İqtisadiyyat

   2000

    1600

19.

050403

Maliyyə

   2000

 

20.

050407

Menecment

   2000

 

21.

050409

Biznesin idarə edilməsi

   2000

 

22.

050810

Turizm və otelçilik

   2000

 

23.

050213

Beynəlxalq münasibətlər

   2200

      1600

24.

050211

Regionşünaslıq

   2200

 

25.

050410

Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi

   2000

26.

050402

Mühasibat uçotu və audit

   2000

 

27.

050405

Sənayenin təşkili və idarə olunması

   2000

 

III qrup ixtisalar

28.

050203

Tərcümə (ingilis, alman, fransız,çin)

   2400

29.

050201

Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı)

   2400

 

30.

050201

Filologiya (İngilis dili və ədəbiyyatı)

   2400

 

31.

050209

Politologiya

   2400

   1600

32.

050206

Tarix

   2300

   1600

33.

050202

Fəlsəfə

   2300

 

IV qrup ixtisaslar

34.

050209

Psixologiya

   1500

   1100

35.

050505

Biologiya

   2000

V qrup ixtisaslar

36.

050321

Dizayn

   2300