Tələbə həyatı

Hal-hazırda Qərb Universitetində 4 tələbə təşkilatı fəaliyyət göstərir:

- Tələbə Gənclər Təşkilatı

- Tələbə Həmkarlar Təşkilatı

- Tələbə Elmi Cəmiyyəti

- Qərb Universiteti Diplomat klubu