Bakalavr dərəcəsi üzrə ixtisaslar

2017/2018-ci tədris ili üçün tələbə qəbulu layihəsi

QƏRB UNİVERSİTETİ

Bakalavr səviyyəsi üzrə

 

Sıra

İxtisasın şifri

İxtisasın adı


I qrup ixtisaslar

İllik təhsil haqqı

məbləği (manatla)

əyani

qiyabi

1.

050631

Kompüter mühəndisliyi

2000

2.

050655

İnformasiya texnologiyaları

2000

3.

050630

Mexanika mühəndisliyi

2000


4.

050649

Ekologiya mühəndisliyi

2000

 

5.

050635

Mühəndis sistemləri və qurğularının tikintisi mühəndisliyi

2000

 

6.

080624

Cihazqayırma mühəndisliyi

2000

 

7.

050627

Elektronika, telekomunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi

2000

 

8.

050629

Mexatronika və robototexnika mühəndisliyi

2000

 

9.

050646

Təkrar emal və bərpa texnologiyaları mühəndisliyi

2000

 

10.

050645

Poliqrafiya mühəndisliyi

2000

 

11.

050650

Sistem mühəndisliyi

2000

 

12.

050639

Meşə materiallarının və ağac emalının texnologiyası mühəndisliyi

2000

 

13.

050644

İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi

2000

 

14.

050708

Meşəçilik

1800

15.

080705

Yer quruluşu, torpaq və səhər kadastrı

2000

16.

050633

Memarlıq

2300

II qrup ixtisaslar

17.

050401

Dünya iqtisadiyyatı

2000

 

18.

050404

İqtisadiyyat

2000

1600

19.

050403

Maliyyə

2000

 

20.

050407

Menecment

2000

 

21.

050409

Biznesin idarə edilməsi

2000

 

22.

050810

Turizm və otelçilik

2000

 

23.

050213

Beynəlxalq münasibətlər

2200

1600

24.

050211

Regionşünaslıq

2200

 

25.

050410

Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi

2000

26.

050402

Mühasibat uçotu və audit

2000

 

27.

050405

Sənayenin təşkili və idarə olunması

2000

 

III qrup ixtisalar

28.

050203

Tərcümə (ingilis, alman, fransız,çin)

2400

29.

050201

Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı)

2400

 

30.

050201

Filologiya (İngilis dili və ədəbiyyatı)

2400

 

31.

050209

Politologiya

2400

1600

32.

050206

Tarix

2300

1600

33.

050202

Fəlsəfə

2300

 

IV qrup ixtisaslar

34.

050209

Psixologiya

1500

1100

35.

050505

Biologiya

2000

V qrup ixtisaslar

36.

050321

Dizayn

2300