İqtisadiyyat Məktəbi

Kafedralar

Kürsülər

İqtisadiyyat Məktəbi

İqtisadiyyat kürsüsü

Əmtəəşünaslıq və ekspertiza kürsüsü


Bakalavr səviyyəsi üzrə: 

- Dünya iqtisadiyyatı

- İqtisadiyyat 

- Sənayenin təşkili və idarə olunması

Magistr səviyyəsi üzrə: 

- Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər

- İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi

Doktorantura səviyyəsi üzrə: 

- Dünya iqtisadiyyatı