QƏRB UNİVERSİTETİ REGİONUN EKSTRİM İDMAN NÖVLƏRI KOMPLEKSİ OLAN YEGANƏ UNİVERSİTETİDİR

QƏRB UNİVERSİTETİ REGİONUN EKSTRİM İDMAN NÖVLƏRI KOMPLEKSİ OLAN YEGANƏ UNİVERSİTETİDİR

Kompleksdə dünya standartlarında idman dırmanması divarları, havaçılıq məşqləri üçün ləvazimatlar vardır. Həmçinin kompleks nəzdində tələbələrin təlim düşərgələrində istifadəsi üçün yataqxana fəaliyyət göstərir.
Bu günədək kompleksdə idman dırmanması üzrə ölkə çempionatı və havaçılıq üzrə təlimlər keçirilmişdir.