Vakansiyalar və əsas fənlər üzrə məlumatı müvafiq keçidə daxil olaraq əldə edə bilərsiniz.

Vakansiyalar və əsas fənlər üzrə məlumatı müvafiq keçidə daxil olaraq əldə edə bilərsiniz.

KAFEDRALAR ÜZRƏ VAKANSİYALAR.

ƏSAS FƏNLƏR

İngilis dili və ədəbiyyatı kürsüsü üzrə

1.İngilis dili

2.İngilis dilinin tarixi

3.İngilis dilinin semasiologiyası

Tərcümə kürsüsü üzrə

1.Tərcümə

2.Kompüter tərcümə proqramları

3.Tərcüməşünaslıq

4.Tərcümə üslubları

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı kürsüsü üzrə

1.Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

2.Qədim türk dili

3.Latın dili

İqtisadiyyat kürsüsü üzrə

1.İqtisadiyyat

2.Dünya iqtisadiyyatı

3.Beynəlxalq biznes

4.Sahibkarlıq fəaliyyəti

Menecment kürsüsü üzrə

1.Logistika

2.Otel təsərrüfatı

3.Biznes proseslərinin reinjinirinqi

4.Risklər və onların idarəedilməsi

5.Kreativ və innovasiya menecmenti

6.Turizm statistikası

Maliyyə və mühasibat uçotu kürsüsü üzrə

1.Maliyyə bazarları və institutları

2.Beynəlxalq bazarlar

3.Qiymət və qiymətləndirmə

4.Maliyyənin müasir problemləri

5.BİM-də maliyyə problemləri

6.İdarəetmə uçotu

Politologiya və beynəlxalq münasibətlər kürsüsü üzrə

1.Azərbaycanın siyasi təlimlər tarixi

2.Etnopolitologiya

3.Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyinin əsasları

4.Demoqrafik siyasət

5.Sosiologiya

6.Konfliktologiya

7.Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda əsas istiqamətlər

8.Beynəlxalq siyasi konfliktologiya

9.Böyük Britaniya beynəlxalq münasibətlər sistemində

Tarix və fəlsəfə kürsüsü üzrə

1.Azərbaycan tarixi

2.Fəlsəfə

3.Asiya və Afrika ölkələrinin tarixi

4.Türk xalqlarının tarixi

Pedaqogika və psixologiya kürsüsü üzrə

1.Beyin, psixika, psixiki inkişaf

Memarlıq kürsüsü üzrə

1.Memarlıq konstruksiyaları

Dizayn kürsüsü üzrə

1.Material, texnika və texnologiyası

Kompüter elmləri kürsüsü üzrə

1.Proqramlaşdırmanın əsasları

2.Alqoritmlərin analizi və işlənməsi

Namizədlərə qarşı irəli sürülən tələblər:

-Müvafiq sahə üzrə iş təcrübəsi

-Dərslərin təşkili zamanı innovativ və müasir üsullardan istifadə bacarığı

-Elmi-tədris işləri ilə bağlı sənədlərin düzgün və vaxtında hazırlanması

-Komandada işləmək bacarığı

-Müvafiq sahə üzrə elmi dərəcə, həmçinin ingilis və rus dili biliyinin olması arzu olunandır

Maraqlanan şəxslərdən CV-lərini administration@wu.edu.az elektron ünvanına göndərməkləri xahiş olunur.