Abituriyentin tədris proqramı

Abituriyentlər üçün nəzərdə tutulan Standart tədris proqramı (10 ay)

Standart tədris proqramı:

·İştirakçılar –9, 10, 11 sinif şagirdləri və ya məzunlar

·Kursun başlama tarixi - 1 sentyabr

·Kursu bitirmə tarixi –30 İyun

·Dərs saatı -Həftədə 18 saat + ehtiyac olduğu təqdirdə əlavə dərslər

·Dərs saatları cəmi -760 saat + ehtiyac olduğu təqdirdə əlavə dərslər

·Dərs müddəti -Həftədə 3 gün

·İxtisas seçimi üzrə üzrə xüsusi təlimlər

·İmtahan öncəsi stress əleyhinə təlimlər

İmtahanlar:

·Kuiz sınaqları - 20 ədəd

·Mövzu sınaqları - 6 ədəd

·Ümumi Sınaq - 10 ədəd

·Təkrar Sınaqlar - 4 ədəd

·Cəmi: 40

Abituriyentlər üçün nəzərdə tutulan İntensiv tədris proqramı (7 ay)

İntensiv tədris proqramı:

·İştirakçılar –9, 10, 11 sinif şagirdləri və ya məzunlar

·Kursun başlama tarixi –10 dekabr 2016-cı il

·Kursu bitirmə tarixi -TQDK-nın qəbul imtahanlarınadək

·Dərs saatı -Həftədə 18 saat + ehtiyac olduğu təqdirdə əlavə dərslər

·Dərs saatları cəmi -500 saat + ehtiyac olduğu təqdirdə əlavə dərslər

·Dərs müddəti -Həftədə 3 gün

·İxtisas seçimi üzrə üzrə xüsusi təlimlər

·İmtahan öncəsi stress əleyhinə təlimlər

İmtahanlar:

·Kuiz sınaqları - 15 ədəd

·Mövzu sınaqları - 5 ədəd

·Ümumi Sınaq - 6 ədəd

·Təkrar Sınaqlar - 4 ədəd

·Cəmi: 30

·Kuiz Yoxlamaları(KY) :Fəslə aid olan bütün materialın abituriyentin hansı səviyyədə mənimsəməsini yoxlamaq məqsədi ilə Fənn Bölmə Rəhbərləri tərəfindən tətbiq edilən yoxlama növüdür( Ölçü vahidi-% )

·Mövzu Sınaq İmtahanları (MSİ) :Abituriyentlərin ayrı-ayrı mövzular üzrə bilik səviyyəsini yoxlamaqməqsədi ilə Rəhbərlik tərəfindən müəyyən edilmiş tarixlərdə tətbiq olunansınaq imtahanıdır( Ölçü vahidi - 0-700 bal )

·Ümumi Sınaq İmtahanları (ÜSİ) :Aprelin əvvəlindən başlayaraq abituriyentlərinümumi bilik səviyyəsini yoxlamaq məqsədi ilə tətbiq edilən sınaq imtahanıdır (Ölçü vahidi - 0-700 bal )

·Təkrar Sınaq İmtahanları ( TSİ ) :Tələbələr mövsümi tətillərdən qayıdan zaman dərs ilinin əvvəlindən cari vaxtaqədər keçilən materialları yoxlamaq məqsədi ilə tətbiq edilən sınaq imtahanıdır (Ölçü vahidi -0-700 bal)

7 aylıq intensiv hazırlıq kurslarına qeydiyyat 10 dekabr 2016-cı il tarixinə kimi davam edəcək.

Dərslər 10 dekabr 2016-cı il tarixindən başlayacaq.