Uğurlu karyeranın təməli!

Tur Heirdal 100 illik

Oktyabrın 6-da böyük Norveç tədqiqatçısı, səyyah, alim –antropoloq Tur Heyerdalın anadan olmasının 100 illiyi qeyd olundu. O, dəniz səyyahı, alim və okeanoqraf olmaqla yanaşı bir sıra cəsarətli ideyaların müəllifi kimi tarixə düşmüşdür.

Tur Heirdal 100 illik

Norveç və Azərbaycan - H.Əliyev və Tur Heyerdal mövzusunda konfrans

XX əsrin sonu və XXI əsrin əvvəllərində Azərbaycan xalqının və dövlətinin əldə etdiyi bütün nailiyyətlər görkəmli ictimai-siyasi xadim, dahi şəxsiyyət H.Əliyevin adı ilə bağlıdır. Məhz buna görə ulu öndər bəşər tarixində əbədi yaşayacaqdır. Bu günlərdə bütün Azərbaycan xalqı kimi Qərb Universiteti də xalqının, dövlətinin, yaşadığı dövrün dünya tarixində əvəzsiz xidmətləri olan H.Əliyevin 91 illik yubileyini müxtəlif tədbirlər qeyd edərək, ona olan dərin hörmət və ehtiramını, sevgi və məhəbbətini bildirir.

Norveç və Azərbaycan - H.Əliyev və Tur Heyerdal mövzusunda konfrans

Qərb Universitetində Tur Heyerdalın 100 illiyinə həsr olunmuş silsilə tədbirlərə start verilmişdir

1914-cü il oktyabrın 6-da Norveçin Lavrik şəhərciyində Tur və Alison Lyunq Heyerdalların ailəsində dünya şöhrətli səyyah, antropoloq alim və yazıçı Tur Heyerdal dünyaya gəlmişdir. Məşhur alim dəfələrlə Azərbaycanda olmuşdur. T.Heyerdal təkcə cəsur dənizçi, alim və okeanoqraf kimi deyil, həm də bir sıra kitabların və cəsarətli ideyaların müəllifi kimi dünya tarixində iz qoymuşdur.

Qərb Universitetində Tur Heyerdalın 100 illiyinə həsr olunmuş silsilə tədbirlərə start verilmişdir

Tur Heyerdal və Azərbaycan konfransı

Məşur alim,tətqiqatçı,yazıçı və antrapoloq kimi uzun bir peşə yolu keçmiş Tur Heyerdal iyirminci əsrdə yaşamış bəlkədə ən məşur norveçlidir.Heyerdal bir neçə dəfə Azərbaycana gəlmiş və həyatının son illərini Qafqaz və Skandinaviya arasında qədim əlaqələrə yönəldilmiş layihələr üzərində işə həsr etmişdir.

Tur Heyerdal və Azərbaycan konfransı