Uğurlu karyeranın təməli!

Biznes üzrə individual kurslar

Biznes üzrə individual kurslar aşağıdakılardır:

- Beynəlxalq hüquq

- İqtisadi cinayətlər

- QHT-nin yaradılması: Qanun və qaydalar

- Turizm və sosial-mədəni servis xidməti

- Nəşriyyat işi

- Prezentasiya (təqdimat) qabiliyyətləri

- Azərbaycan mədəniyyəti və ənənələri

- Beynəlxalq münasibətlər və diplomatik etiket

İdarəçilik nəzəriyyəsi

- İdarəçilik strategiyasının mahiyyəti

- Layihə menecmenti

- Ekoloji menecment

- Marketinq

- Vaxtın düzgün bölüşdürülməsi

- Kadrların düzgün yerləşdirilməsi (ünsiyyət qurmaq bacarığı, danışıq aparmaq qabiliyyəti, komanda yaratmaq, münaqişələri həll etmək)

- Mehmanxananın idarə edilməsi