Uğurlu karyeranın təməli!

Dil kursları

Dil kursları aşağıdakılardır:

- İngilis (ilkin səviyyədən ən yüksək səviyyəyə qədər)

- Xüsusi sahələr üzrə ingilis dili (hüquq, biznes, texnika, neft və qaz, ofis və kommunikasiya sahələri üzrə ingilis dili)

- Azərbaycan (biznes) dili

- Rus

- Fransız

- İspan

- Alman

- Ərəb